تکواندو

زمان برگزاری رقابتهای تکواندو انتخابی المپیک معین شد

به گزارش خبرنگاران و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، جلسه دکتر چو رئیس فدراسیون جهانی تکواندو با اتحادیه های قاره ای دوشنبه - 19 آبان ماه به صورت مجازی برگزار گردید و بعضی به روزرسانی های این فدراسیون ارائه و در مورد موضوعاتی همچون رقابت های کسب...

21 آذر 1399

رنکینگ المپیکی تکواندو، سبقت دریافت هادی پور از عاشورزاده و صعود 8 پله ای حسینی

جدیدترین رنکینگ المپیکی تکواندو اعلام شد و آرمین هادی پور با دو پله صعود از فرزان عاشورزاده سبقت گرفت.

23 اسفند 1397