وزنه برداری

عناوین پنجمی و ششمی برای بانوان وزنه برداری ایران

به گزارش خبرنگاران، دو نماینده وزنه برداری بانوان ایران در دسته 81 کیلوگرم بانوان ایران امروز در رقابتهای قهرمانی آسیا به میزبانی تاشکند ازبکستان روی تخته رفتند که طی آن سیده الهام حسینی و الناز باجلانی به مصاف با رقبای خود پرداختند.

28 اردیبهشت 1400

امکانات تفریحی ویژه برای دانشجویان دانشگاه های آسیایی

دانشگاه های آسیایی برتر علاوه بر ارتقاء رتبه و کیفیت خود در سطح جهانی، به فکر سلامت روح و روان دانشجویان هم هستند و امکانات ورزشی این دانشگاه ها هم سطح با دانشگاه های اروپایی و آمریکایی در حال پیشرفت است.

3 بهمن 1399

اعلام ترکیب کامل کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی وزنه برداری، ایرانی ها انتخاب نشدند

فدراسیون جهانی وزنه برداری اعضای کمیسیون ورزشکاران این فدراسیون را معرفی کرد که در این بین نامی از ایرانی ها دیده نمی شود.

26 مهر 1399